Honung

Vår honung kommer från hjärtat av Dalsland. De flesta av våra bikupor står vid naturreservat långt in i skogen där naturen sköter sig själv. Bland blåbär, ljung och lingonris samlar våra skogsbin honung långsamt i sin egen takt. All vår honung är kallslungad, raw, 100% honung, ingenting annat.

Läs mer under köpa honung här ovan eller kontakta oss på info@jarbobigard.se

Honung från Järbo Bigård finns också att köpa hos Glimja www.glimja.com

Följ oss gärna på instagram @jarbobigard

Järbo Bigård